Anna Petrus

ANNA PETRUS var skulptris och formgivare, verksam i början av seklet. Under många årtionden efter funktionalismens genombrott på 30-talet var hon i det närmaste bortglömd.

info-@-annapetrus.se

(vänligen ta bort bindestrecken på båda sidorna om @)

Under de senaste åren har dock hennes konstnärsgärning uppmärksammats med ett flertal utställningar, skrifter och böcker som har skildrat hennes och andra kvinnliga samtida konstnärers verk och livsgärningar.  Anna Petrus skulpturer är nu åter eftertraktade när de dyker upp på olika auktionshus. Nyligen förvärvade även Nationalmuseum i Stockholm ett av hennes bord till sin permanenta samling.

Webmaster: Harald Hamrell

Den här sidan vill berätta om hennes liv och konstnärsskap.