Anna Petrus skulpturer från hennes privata album

Konstverk av Anna Petrus

Dessa bilder är från Anna Petrus privata album, med hennes egna kommentarer (några med kompletteringar av hennes dotter Sonja Lyttkens).

1914

1914

Porträtt av Karin Eckstein, 1914.

Porträtt av Märta Ankarsvärd, (gift Grönvall), 1914. Marmor.

Anna Petrus delade troligen ateljé med henne på Riddargatan.

1914

1914

1914

1914

1915

1915

Utställning på konstföreningens lokal, Västra Trädgårdsgatan, Stockholm, 1916.

Anna Petrus ställde ut tillsammans med Greta Ruuth.

1916

Utställning på konstföreningens lokal på Västra Trädgårdsgatan, Stockholm, 1916.

Anna Petrus ställde ut tillsammans med Greta Ruuth.

Utställning på konstföreningens lokal på Västra Trädgårdsgatan, Stockholm, 1916.

Anna Petrus ställde ut tillsammans med Greta Ruuth.

Utställning på konstföreningens lokal på Västra Trädgårdsgatan, Stockholm, 1916.

Anna Petrus ställde ut tillsammans med Greta Ruuth.

Porträtt av Märta Kuylenstierna, vän till Anna Petrus.

De dansade tillsammans i olika sammanhang.

1916

Utställning på konstföreningens lokal på Västra Trädgårdsgatan, Stockholm, 1916.

Anna Petrus ställde ut tillsammans med Greta Ruuth.

Porträttet närmast till vänster föreställer konstnären Otte Sköld som senare blev den förste chefen för Moderna Muséet.

Utställning på konstföreningens lokal på Västra Trädgårdsgatan, Stockholm, 1916.

Anna Petrus ställde ut tillsammans med Greta Ruuth.

Utställning på konstföreningens lokal på Västra Trädgårdsgatan, Stockholm, 1916.

Anna Petrus ställde ut tillsammans med Greta Ruuth.

1916

Längtan (som även står på Villa Muramaris på Gotland), 1916.

Utställning på konstföreningens lokal på Västra Trädgårdsgatan, Stockholm, 1916.

Anna Petrus ställde ut tillsammans med Greta Ruuth.

1916

Porträtt av Gösta Nyström, 1918.

Porträtt i norsk marmor, 1918.

Inköpt av nationalmuséum, 1923 eller 1924.

Enligt Sonja Lyttkens troligen porträtt av fru Ivan Hedkvist.

Mor och barn, 1918.

På utställning i Paris kallades den Maternité.

1918 (Även utförd i brons)

Modell för kvinnohanden är Anna Petrus vän Märta Kuylenstiärna och manshanden är vännen pianisten Gösta Nyström (senare Nystroem), 1919.

Modell för kvinnohanden är Anna Petrus vän Märta Kuylenstiärna och manshanden är vännen pianisten Gösta Nyström (senare Nystroem), 1919.

Modell för kvinnohanden är Anna Petrus vän Märta Kuylenstiärna och manshanden är vännen pianisten Gösta Nyström (senare Nystroem), 1919.

1919

1919

1919

1919

1919

1919

Porträtt av Anna Petrus make Harald Lyttkens, 1919.

Utförd i brons.

1919

1919

Bronsporträtt tillhörande Märta Ankarswärd, 1920.

Baron August Theodor Adelswärd (1803-1887), fidekommissarie för Baroniet i Åtvidaberg.

Verket är gjort 1920.

Medaljongen är i familjen Adelswärds privata ägo och hänger på Adelsnäs i Åtvidaberg.

Förslag till liten springbrunn gjutjärn, 1922.

Förslag till liten springbrunn gjutjärn, 1922.

Förslag till liten springbrunn gjutjärn, 1922.

Jaktbrickan, 1922.

1922

1922

1922

1922

1922

1922

1922

1922

1922

1922

1922

1922

1922

Lejonbläckhorn i tenn, 1923.

Lejonbläckhorn i tenn, 1923.

Skisser till fris i konserthuset i Stockholm, 1923.

Ej antagen.

Skisser till fris i konserthuset i Stockholm, 1923.

Ej antagen.

Skisser till fris i konserthuset i Stockholm, 1923.

Ej antagen

Skisser till fris i konserthuset i Stockholm, 1923.

Ej antagen.

1923

1923

1924

1924

1924

1924

1924

1924

1924

1924

Brännvinslejon i tenn, 1924

Portalfigurer i trä till restaurang Funken på Funkens gränd 5 i Gamla Stan, Stockholm, 1924.

Portalfigurer i trä till restaurang Funken på Funkens gränd 5 i Gamla Stan, Stockholm, 1924.

Porträtt av farfattaren med pseudonymen Ode Balten, 1924.

Porträtt av farfattaren med pseudonymen Ode Balten, 1924.

Porträtt av Anton Thelin, 1924.

Porträtt av Anton Thelin, 1924.

Skiss till Fredrika-Bremer staty, 1925.

Ej antagen.

1925

Salle d´entrer svenska utställningen, konstindustriell världsutställningen i Paris 1925.

Anna Petrus kolonner på sidorna om öppningen.

Detaljer av gjutjärnspelare i salle d´entrer i svenska paviljongen i utställningsbyggnaden för Sverige, konstindustriella världsutställningen i Paris, 1925.

Detaljer av gjutjärnspelare i salle d´entrer i svenska paviljongen i utställningsbyggnaden för Sverige, konstindustriella världsutställningen i Paris, 1925.

Detaljer av gjutjärnspelare i salle d´entrer i svenska paviljongen i utställningsbyggnaden för Sverige, konstindustriella världsutställningen i Paris, 1925.

Dörröverstycke i svenska paviljongen.

Gjutjärnsrelief i salle d´entrer i svenska paviljongen i utställningsbyggnaden för Sverige, konstindustriella världsutställningen i Paris, 1925.

Detalj av gjutjärnrelief i salle d´entrer i svenska paviljongen i utställningsbyggnaden för Sverige, konstindustriella världsutställningen i Paris, 1925.

Detalj av gjutjärnsrelief i salle d´entrer i svenska paviljongen i utställningsbyggnaden för Sverige, konstindustriella världsutställningen i Paris, 1925.

Gjutjärnsreliefer för glasmonter, konstindustriella världsutställningen i Paris, 1925.

Motivet är glasblåsare.

Gjutjärnsreliefer för glasmonter, konstindustriella världsutställningen i Paris, 1925.

Motivet är glasblåsare.

Detalj av gjutjärnsreliefer för glasmonter, konstindustriella världsutställningen i Paris, 1925.

T.v. är motivet luften och t.h. är motivet elden.

Gjutjärnsreliefer för glasmonter, konstindustriella världsutställningen i Paris, 1925.

Motivet är glasblåsare.

Gjutjärnsreliefer för glasmonter, konstindustriella världsutställningen i Paris, 1925.

Motivet är glasblåsare.

Stefanskyrkan i Vanadislunden, Stockholm, 1926.

Anna Petrus har bl.a. gjort änglarna i taket.

Stefanskyrkan i Vanadislunden, Stockholm, 1926.

Anna Petrus har gjort verket till höger i bilden, utförd i förgyllt trä.

Verket finns inte längre kvar i kyrkan.

Stefanskyrkan i Vanadislunden, Stockholm, 1926.

Ängeln utförd i polykromerat trä.

Verket finns inte längre kvar i kyrkan.

Stefanskyrkan i Vanadislunden, Stockholm, 1926.

Ängeln utförd i plykromerat trä.

Verket finns inte längre kvar i kyrkan.

Stefanskyrkan i Vanadislunden, Stockholm, 1926.

Anna Petrus har gjort solen och de trumpetande keruberna på orgelläktaren, utförda i förgyllt trä.

Verken finns inte längre kvar i kyrkan.

Stefanskyrkan i Vanadislunden, Stockholm, 1926.

Trumpetande keurub i förgyllt trä.

Stefanskyrkan i Vanadislunden, Stockholm, 1926.

Ängel i förgyllt trä under lampkrona.

Stefanskyrkan i Vanadislunden, Stockholm, 1926.

Ängel i förgyllt trä på altaret.

Relief i kalksten över portalen i löjtnant Birger Jeanssons hus i Kalmar, (Villa Herta), 1926.

Gjutjärnsplattor för öppna spislar (invändig beklädnad), 1926.

Motivet Lejon, druvklase och hjorth.

Uppfört i löjtnant Birger Jeanssons hus i Kalmar, (Villa Herta).

Gjutjärnsplattor för öppna spislar (invändig beklädnad), 1926.

Motivet Lejon, druvklase och hjorth.

Uppfört i löjtnant Birger Jeanssons hus i Kalmar, (Villa Herta).

Gjutjärnsplattor för öppna spislar (invändig beklädnad), 1926.

Motivet Lejon, druvklase och hjorth.

Uppfört i löjtnant Birger Jeanssons hus i Kalmar, (Villa Herta).

Relief Apollon och de nio muserna utfört i ett exemplar i brons (år 1930)och ett exemplar i kalksten som slutsten i fris på öppen spis hos löjtnant Jeanssons villa i Kalmar (Villa Herta), 1926.

Fragment av gjutjärnsrelief, 1926.

Två kalkstensornament på huset Tysta Gatan 16, (Lindrotska huset), Stockholm, 1926.

Portalfigur av trä i nedre hallen, Apotekarsocitetens hus Valloingatan 26, Stockholm, 1926.

Lejonet finns fortfarande kvar där.

Bordsben i gjutjärn för konstindustriella världsutställningen i New York, 1926.

Ljusstake i form av kvinnohuvud, 1927.

Har tidigare sålts på Firma Svenskt Tenn i Stockholm.

Sigill lejonet (ursprungligen på locket till ett bläckhorn, därför håller lejonet i ett papper), tenn, 1927.

Säljs fortfarande på Firma Svenskt Tenn på Strandvägen i Stockholm.

Panter bläckhornet, 1927.

Relief i form av lejon i tenn, såldes som bokstöd på Firma Svenskt Tenn i Stockholm. Gjordes även som brasstöd i metall (eldhund), 1927-28.

Ingick troligen även i värmeledningsgaller utfört av Uno Åhrén och var med på konstindustriella världsutställningen i New York 1926 (?).

Lejonskulptur i tenn, 1927-28. Säljs fortfarande på Firma Svenskt Tenn i Stockholm.

Stora lejonljusstakar i tenn för altarljus, 1927-28.

Stora lejonljusstakar i tenn för altarljus, 1927-28.

Stora lejonljusstakar i tenn för altarljus, 1927-28.

Förslag till Vindarnas brunn i Karlskrona, 1928.

Ej antagen.

Sunnanvinden. Förslag till Vindarnas brunn i Karlskrona, 1928.

Ej antagen.

Västanvinden. Förslag till Vindarnas brunn i Karlskrona, 1928.

Ej antagen.

Förslag till Vindarnas brunn i Karlskrona, 1928. De fyra vindarna är: Sunnanvinden, Nordanvinden, Östanvinden och Västanvinden.

Ej antagen.

Förslag till Vindarnas brunn i Karlskrona, 1928.

Ej antagen.

Parkritningen är gjord av arkitekt Uno Åhrén (?).

Skisser.

Vattensprutare i brons för simhallen på amerikafartyget Kungsholm, 1928.

Skisser till hörnskulpturer De Fyra Elementen, 1928.

Uppförd i första klass röksalong amerikafartyget Kungsholm.

Skisser till hörnskulpturer De Fyra Elementen, 1928.

Uppförd i första klass röksalong amerikafartyget Kungsholm.

Skisser till hörnskulpturer De Fyra Elementen, 1928.

Uppförd i första klass röksalong amerikafartyget Kungsholm.

Skisser till hörnskulpturer De Fyra Elementen, 1928.

Uppförd i första klass röksalong amerikafartyget Kungsholm.

Färdigt arbete av hörnskulptur till De Fyra Elementen, 1928.

Uppförd i första klass röksalong amerikafartyget Kungsholm.

Utförda i driven koppar, satt i takhålkäl.

Färdigt arbete av hörnskulptur till De Fyra Elementen, 1928.

Uppförd i första klass röksalong amerikafartyget Kungsholm.

Utförda i driven koppar, satt i takhålkäl..

Färdigt arbete av hörnskulptur till De Fyra Elementen, 1928.

Uppförd i första klass röksalong amerikafartyget Kungsholm.

Utförda i driven koppar, satt i takhålkäl..

Färdigt arbete av hörnskulptur till De Fyra Elementen, 1928.

Uppförd i första klass röksalong amerikafartyget Kungsholm.

Utförda i driven koppar, satt i takhålkäl.

Gjutjärnspisel, 2,10 m bred, för amerikafartyget Kungsholms första klass röksalong, 1928.

Under andra världskriget togs skeppet i bruk som transportfartyg och inredningen revs då ut.

Fotografi av första klass röksalong på amerikafartyget Kungsholm, 1928.

Profilvas i tenn, 1928.

Såldes tidigare på Firma Svenskt Tenn i Stockholm.

Profilvas i tenn, 1928.

Såldes tidigare på Firma Svenskt Tenn i Stockholm.

Dopfunt i drivet silver i Eskilstuna kyrka, 1929.

42,5 cm i diameter.

Bokställ i tenn, 1930.

Beställdes som gåva till Ivar Kruger av Alice och Yngve Lyttkens.

Bronshuvuden över ingångsdörrarna till Collège des Etudiants Suédois i Paris (6 st), 1931.

Minerva.

(I övernaturlig storlek).

Bronshuvuden över ingångsdörrarna till Collège des Etudiants Suédois i Paris (6 st), 1931.

Zeus.

(I övernaturlig storlek).

Bronshuvuden över ingångsdörrarna till Collège des Etudiants Suédois i Paris (6 st), 1931.

Student.

(I övernaturlig storlek).

Bronshuvuden över ingångsdörrarna till Collège des Etudiants Suédois i Paris (6 st), 1931.

Studentska.

(I övernaturlig storlek).

Brunnen. Liten relief, 20x30 cm, 1932.

Ett exemplar i alm och ett exemplar i alabaster.