Anna Petrus och Isaac Grünewald dansar tango

ANNA PETRUS dansar Tango med Isaac Grünewald. Filmen ansågs på sin tid vågad.

 

I inledningen står Petrus längst till höger med okänd kavaljer. Vid Isaac Grünewalds sida står Sigrid Hjertén.