annapetrus.se ©

UPPSALA 2006

Utställning på Uppsala stadsbibliotek 

Anna Petrus barnbarn, Leif Lyttkens (t.h.) tillsammans med sin hustru Margareta Jonth (t.v.), var primus motor för denna utställning.