annapetrus.se ©

UTSTÄLLNING PÅ

BROR HJORTS HUS 2005

i Uppsala 

Anders Wall är en av öppningstalarna inför utställningen om Anna Petrus på Bror Hjorts hus i Uppsala.

Anna Petrus dotter, Sonja Lyttkens, bevistar öppnandet av utställningen med släkt och barnbarn.