Skulpturer i sin miljö

"Längtan" på Muramaris på Gotland

"Längtan" på Muramaris på Gotland

"Längtan" på Muramaris på Gotland

Utsmyckning som finns på Uppsala Stadsteater