annapetrus.se ©

 

Anna Petrus 

Skulpturer i sin miljö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Längtan" på Muramaris på Gotland

 

 

 

"Längtan" på Muramaris på Gotland

 

 

"Längtan" på Muramaris på Gotland

 

 

Utsmyckning som finns på Uppsala Stadsteater