Biografi

Denna biografi över Anna Petrus är sammanställd av författaren och konsthistorikern Marie Rehnberg.